FYSISCHE TOESTAND


Vermoeidheid

Dit houdt een gebrek aan energie en aan motivatie in. Vermoeidheid is de grootste vijand op de baan. Tijdens de zomermaanden is het de oorzaak van 1 op 3 verkeersongevallen. Bij grote afstanden gebeuren er vier keer meer ongevallen tijdens de laatste 100 kilometer.

Symptomen van vermoeidheid

Lichamelijke veranderingen, knipperen en van houding veranderen.
Minder doeltreffend manoeuvreren.
Verveelde, angstige, instabiele indruk.
Snel slaperig worden door alcohol en sommige geneesmiddelen.

Wat doen tegen vermoeidheid

Elke 200 km of elke 2 uur een pauze inlassen.
De auto altijd goed verluchten.
Lichte maaltijden nemen.
Regelmatig water drinken.
Best niet rijden tijdens de kritieke uren: tussen 14 en 16u en tussen 2 en 6u ‘s morgens.
Bij slaperigheid een siesta doen van maximum 15 à 20 minuten.

 

 


 

Slaperigheid

Bij eender welk symptoom van slaperigheid moet je direct de wagen stoppen en een rustpauze inlassen.

Kunnen slaperigheid veroorzaken

Hoe groter de vermoeidheid, hoe groter de slaperigheid.
Alcohol en sommige geneesmiddelen.
Langdurig rechtdoor rijden, dit veroorzaakt eentonigheid achter het stuur.
Te weinig verluchting veroorzaakt slaperigheid.

Wat doen tegen slaperigheid

Regelmatig stoppen om eentonigheid te voorkomen.
Het voertuig goed verluchten.
Geen rijkelijke maaltijden nemen.
Gesprekken voeren met de andere passagiers.
Stoppen om zich te verfrissen met koud water.

 

 


Stress

Dit is een fysiologische reactie van het lichaam op een bedreigende situatie of een situatie waarin extra concentratie geëist wordt van de chauffeur. Rijden met stress houdt een hoog risico in.

Oorzaken van stress

De externe omgeving: warmte, koude, atmosferische elektriciteit, etc.
Psychosociale factoren: bepaalde beroepen, emotionele situaties, persoonlijke problemen, angst, woede…

Wat doen tegen stress

Files vermijden, wegen met weinig verkeer zoeken.
Zorgen voor activiteiten die stress vermijden of tegengaan

 

 


 

 

Stimulerende middelen

Achter het stuur zitten vereist de volledige concentratie op de weg. Het is noodzakelijk alle zintuigen oplettend te houden om elk gevaar of afleiding te vermijden. Het verbruik van alcohol is absoluut uitgesloten als je gaat autorijden: het is een van de gevaarlijkste elementen waarmee we geconfronteerd kunnen worden op de baan.

Geen alcohol drinken als je moet rijden

 

Alcohol vermindert de rijcapaciteit.
Alcohol tast het zicht aan.
Alcohol tast het inschattingsvermogen van afstanden aan.
Alcohol tast het reactievermogen aan.

 

 


‘s Nachts rijden

‘s Nachts rijden brengt een drie maal groter risico met zich mee dan overdag rijden, wegens een vermindering van het gezichtsveld, vermoeidheid van de chauffeur en een hogere snelheid door de vlotheid van het verkeer. Bijna de helft van de verkeersongevallen doet zich ‘s nachts voor: let dus extra op.

Raadgevingen

  • Een goed zicht is noodzakelijk. Zorg ervoor dat het glas van de ruiten proper is om weerspiegelingen te voorkomen. Gebruik bovendien de lichten op een correcte manier: verblindt andere weggebruikers niet en verkrijg een juiste belichte zone.
  •  Vervang de grootlichten door de dimlichten en behoudt ten allen tijden de lichten van uw voertuig correct afgesteld. Zet bij het versnellen of bij het benaderen van andere voertuigen de grootlichten af om anderen niet te verblinden.

 

 

 

 


logos sin sep-01-01