DOCUMENTATIE

Om Marokko binnen te treden heb je een paspoort nodig dat geldig is voor minimum drie maanden. Als toerist mag je maximum drie maanden per jaar legaal in Marokko verblijven. Als je langer wenst te blijven, dan moet je contact opnemen met de corresponderende politiediensten.

 


 

Document-128

Formulieren

 

 

Alvorens de boot met bestemming Marokko te verlaten, moet je een witte fiche van de politie in vullen die je vervolgens samen met je paspoort afgeeft. Het paspoort moet bovendien afgestempeld worden door de Marokkaanse politie. Dat gebeurt tijdens de immigratiecontrole aan boord.

De gele politiefiche geeft men af bij de paspoortcontrole bij het verlaten van Marokko.

 

3

 

 

 


 

Document-Edit-128

Formulier D16 Ter voor auto’s

 

 

Als je naar Marokko gaat, dan mag je je auto zonder belastingen meenemen. Er wordt begrepen dat het gaat om een toeristisch bezoek en dat je het land zal verlaten in hetzelfde voertuig. Dit regime van invoer is gekend als Tijdelijke Toelating (AT, Admission Temporaire of Admisión Temporal).

 

slider definitivo-01

ER ZIJN TWEE MANIEREN OM DE VERKLARING VAN TIJDELIJKE TOELATING TE VERKRIJGEN

• Alvorens naar Marokko te reizen, de verklaring van voertuig “D16 ter” invullen. Die is beschikbaar op de website van de Marokkaanse douane. Zoek de link “formulaire” en print dit docuement.
• Hier vind je een handleiding om het formulier correct in te vullen.
• Aan de grens kunnen ze je een sjabloon van de D16 ter verschaffen.

DE VERKLARING MOET OVERHANDIGD WORDEN AAN DE DOUANIER SAMEN MET DE VOLGENDE DOCUMENTEN

• Het paspoort.
• Grijze kaart van de auto.
• Verklaring van de eigenaar van de auto, in het geval dat de auto niet je eigendom is, waarin die verklaart de auto uit te lenen onder zijn (wettelijke) toestemming.
• Als de auto gehuurd is, dan moet je het huurcontract tonen waarin staat dat het toegelaten is om met het voertuig naar het buitenland te gaan (Marokko).
• Autoverzekering waaronder het Marokkaanse gebied valt (Internationaal Verzekeringsbewijs, of, de zogenaamde groene kaart).

 

 

Car-128

 

 

 

 

DE TIJDELIJKE TOELATING IS TOEPASBAAR IN MAROKKO OP DE VOLGENDE VOERTUIGEN

• Particulier toerisme, huurauto’s en taxi’s inbegrepen.
• Persoonswagen, bestelwagen, vrachtwagen.
• Caravan.
• Motorfietsen van meer dan 50 cm3.
• Jet Ski en Quad.

 

 

 

 

 


 

Dog-128

Reizen met huisdieren

 

Informeer je over de reisvoorwaarden met huisdieren bij het scheepvaartbedrijf naar je keuze. Bij FRS moet je je minimum vier uur op voorhand informeren over het transport van uw huisdier. Uitgezonderd geregistreerde geleidehonden.

 

 

Click